Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Instytucja wdrażająca: Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Tytuł projektu: Przystosowanie lokalu gastronomicznego do zagrożeń wynikających z epidemii COVID 19 w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom.

Streszczenie Projektu: Wprowadzenie najwyższych standardów higieny w procesach realizacji i wydawania posiłków w lokalu gastronomicznym, poprzez wprowadzenie nowoczesnych narzędzi i oprzyrządowania zwiększających poziom bezpieczeństwa higienicznego.

Wartość projektu ogółem 196 210,00zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich 175 328,50zł


Projekt pod nazwą: wzrost konkurencyjności punktu gastronomicznego dzięki wprowadzeniu nowej oferty dań, współfinansowany w 45% ze środków pozyskanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby. Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 110 000 zł.

Cel projektu: wzrost konkurencyjności firmy poprzez utworzenie trzech nowych miejsc pracy.